Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

Arkivtenesta i Sund kommune er organisert med felles postmottak i sentralarkivet på kommunehuset.

Sund kommune innførte frå 01.01.2016 heilelektronisk arkiv for arkivdel saksarkiv, personalarkiv, startlån og eigedom.  Frå 01.01.2017 vart arkivdel byggesak og plan heilelektronisk. Dei andre arkivdelane er pr. i dag papirbaserte som før, gjeld for desse arkivdelane; elev, barn, avtale. Alle fagsystem er papirbaserte. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldende regelverk.

 Arkivskaparar i Sund kommune

 Følgende arkivskaparar skal byggja opp og halda vedlike arkivseriar i kommunen;

 •  Sentralarkiv
  • Saksarkiv (FA4)
  • GNR/BNR arkiv for areal (BYGG)
  • Planarkiv (PLAN)
  • Personalarkiv (PERS og PERS1)
  • Avtalearkiv (AVTALE)
  • Startlån (START)
  • Eigedomsarkiv (SEIGE)
  • Vigsel (VIG)
  • Møtebøker
  • Kopibøker (fagsystem)
  • Klientarkiv sosial
  • Barnevernsarkiv (vertskommunesamarbeid med Fjell kommune frå 01.06.2017)
  • PPT arkiv
  • Elevarkiv
 • Psykisk helse
 • Tiltak funksjonshemma
 • Flyktningetenesta
 • Pleie og omsorg
 • Helsestasjonen
 • Legekontoret
 • Telavåg skule (elevarkiv)
 • Glesnes skule (elevarkiv)
 • Skogsvåg skule (elevarkiv)
 • Stranda skule (elevarkiv)
 • Sund ungdomsskule (elevarkiv ungdomsskule og vaksenopplæring)
 • Telavåg barnehage (barnemapper)
 • Glesnes barnehage (barnemapper)
 • Skogsvåg barnehage (barnemapper)
 • Klokkarvik barnehage (barnemapper)
 • Stranda barnehage (barnemapper)

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

 

 

 

 

 

Laster...