Utskriftsvennlig versjon

Sund vatn og avlaup AS

Sund vatn og avlaup AS er eit aksjeselskap, eigd av Sund kommune, som har ansvar for alle oppgåver knytt til drift og utbygging av dei offentlege vass- og avlaupsanlegga i Sund kommune.
Sund kommunestyre stadfesta i møte 28.09.99 avtala og avtaledokumentet vart signert av begge partar i februar 2000.

Arkiv:
Det er ikkje inngått eigen avtale om overføring av arkiv. Sund vatn og avlaup har sjølv arkivansvar.

Laster...